Projekta izvērtēšana un popularizēšana

 

Comenius stends. Tajā tika izvietota informācija par katru projekta mobilitāti un aktivitātēm.

no images were found

Materiāli stendā tika regulāri papildināti.

no images were found

1. Tagad Comenius stends ir noformēts un attēlo visa projekta aktivitātes mobilitātēs.

no images were found

2. Par projekta saturu, mērķiem, uzdevumiem un sasniegtajiem rezultātiem uzrakstīta publikācija laikrakstā “Izglītība un Kultūra”

no images were found

3.Projekta izvērtēšana un mērķu sasniegšana tika popularizēta arī Rīgā Eiropas mājā – šeit tika izvietots plakāts ar informatīvo materiālu.

no images were found

4. Projekta ietvaros esam saņēmuši vairākus dāvinājumus kā metodiskos materiālus skolas bibliotēkai

no images were found

Skolas bibliotēku papildināja materiāli par Comenius projekta dalībvalstu kultūru, tautas tērpiem, vēsturi, ievērojamajām vietām. Projekta dalībvalstis apmainījās ar nacionālās mūzikas DVD, kā arī dalībvalsts skolu labās pieredzes koncertu ierakstiem.

no images were found

Par projekta darbību ilgtermiņā liecina projekta dalībnieku sadarbība un apsveikumi svētkos.

no images were found

Rīgas 93.vidusskola papildināja metodiskos materiālus un dāvināja projekta dalībvalstīm latviešu tautisko deju soļu mācību grāmatu, kā arī iepazīstināja dalībvalstis ar radošu un integrētu mācību palīglīdzekli “Māci mani, Degunlāci!”

no images were found

Katra projekta dalībvalsts saņēma Rīgas 93.vidusskolas skolēnu darinātos mūzikas instrumentus, kuri ir metodiskais materiāls, jo tos var izmantot, apgūstot latvju ritmus. Skatīt sadaļu Latvija 2.

no images were found

5. Projekts tika popularizēts skolas koncertos, kuri veltīti Saulgriežu svētkiem. Ziemassvētkos ieskandinājām ziemas Saulgriežus. Koncertu saturs ir filmēts, apkopots DVD un ir Comenius projekta viena no aktivitātēm Latvijā – labās prakses piemērs. DVD disks izsniegts projekta koordinējošajai valstij Vācijā.

no images were found

Pavasara Saulgrieži tika svinētas Rīgas 93.vidusskolā. Comenius projekta ietvaros pavasara koncertā piedalījās I.Kozakēvičas poļu vidusskola, Mežciema pamatskola un Rīgas 93.vidusskolas deju kolektīvs Indra Dukas vadībā. Pavasara Saulgriežu dejas izdejoja visi. Koncerts apkopots DVD un ir kā labās prakses piemērs Comenius projekta ietvaros. Koncerta fotogrāfijās.

no images were found

Vasaras Saulgriešu koncerts Itas Kozakēvičas poļu vidusskolā. Koncerts ierakstīts DVD, ir kā projekta aktivitāte Latvijai – labās prakses piemērs. Iesniegts Comenius projekta koordinējošajai valstij Vācijai. Koncerta krāsainie brīži

no images were found

Projekts tika popularizēts arī citos skolas pasākumos.

no images were found

6. Projektu izvērtējām un aktivitātes attēlojām vizuālajās dienasgrāmatās, pievienoti daži piemēri. Vizuālās dienasgrāmatas par katru mobilitāti vērojat sagatavotajā Comenius materiālā par katru mobilitāti atsevišķi: Vācija, Somija, Igaunija, Itālija, Ungārija.

7. Projektu izvērtēja kā skolēni, tā skolotāji. Ar izvērtējuma vizuālo attēlu (RADAR formā) var iepazīties Comenius materiālos par katru mobilitāti: Vācija, Somija, Igaunija, Itālija, Ungārija. Ievietots viens piemērs.

no images were found

8. Skolā organizējam Comenius projekta galarezultāta – himnas “Wind of live” izpildījumu 18.novembra koncertā, tā popularizējot Comenius projekta saturu un sasniegtos mērķus.

9. Projekta noslēguma izvērtēšana plānota 20.oktobrī Rīgas 88.vidusskolā.

no images were found