Pūcītes skoliņa, adaptācijas nodarbības, sadarbība ar PII

2016.2017.m.g.

Cien. vecāki!
Rīgas 93. vidusskola Sesku iela 72
23. martā plkst.17:30 5-6 gadīgo bērnu vecākus un bērnus aicina uz
informācijas dienu.
• Koncerts
• Iepazīšanās ar skolu, tās organizatorisko kārtību
• Interešu izglītības iespējas, pagarinātā dienas grupa
Adaptācijas nodarbības “Pūcītes skoliņa”(nodarbības notiks ceturtdienās 16.30-18.00 (30.03.,6.04.,13.04.,20.04.,27.04.)
INFORMĀCIJU MEKLĒT ARĪ
www.sakumskola93.lv , r93vs@riga.lv
Tālr. 67575557

2015.2016.m.g.

Nodarbības “Pūcītes skoliņa” šogad uzsāk darbu ar iepazīšanās nodarbību vecākiem un bērniem.

 Gaidām visus interesentus 28.01.2016. Rīgā Sesku iela 72 skolas zālē 17.30

Sadarbības plāna projekts.

28.01. 2016. 17.30 KONCERTS un iepazīšanās ar skolu un skolotājiem – informācijas dienas

no images were found

4.02.2016. 16.00 – 18.00  Kustību diena.  Nodarbības vada skolotāja Indra Duka, Mārtiņš Miglinieks un Dace Skrastiņa

no images were found

Līdzi jāpaņem: maiņas apavi, lai ērti dejot un vingrot.

18.02.2016. 16.00 – 18.00   Valodu diena. Nodarbības vada skolotāja Anda Mauriņa, Ieva Barkāne, Iraida Atmata, Iluta Grudule

Līdzi jāņem:  maiņas apaviem, penālī – krāsainie zīmuļus, parastais zīmulis un šķēres.

10.03.2016. 16.00 – 18.00    Mākslas diena. Nodarbības vada skolotāja I.Lunte, Vilnis Bekmanis, Ieva Barkāne, Iraida Atmata, Iluta Grudule

Līdzi jāņem:  maiņas apavi, penālī – krāsainie zīmuļus, parastais zīmulis un šķēres.

31.03. 2016.  16.00 – 18.00  Zinātnes diena. Nodarbības vada skolotājs Artūrs Šimkuns, Ieva Barkāne, Iraida Atmata, Iluta Grudule

Līdzi jāņem:  maiņas apavi, penālī – krāsainie zīmuļus, parastais zīmulis un šķēres.

7.04. 2016. 16.00 – 18.00 Svētku diena “Pūcītes skoliņas” absolventiem. Vecākiem informācija par dokumnetu iesniegšanas un sakārtošanas termiņiem, kā arī informācija par skolas organizatorisko kārtību 2016.2017.m.g.

2014.2015.m.g.

Nodarbības  “Pūcītes skoliņā”

no images were found

Tādas izskatās “Pūcītes skoliņā” paveikto darbu burtnīcas.

20140417_090648_450x600_450x600SONY DSC SONY DSC20140612_094244_450x600

20140612_094306_450x60020140612_094354_450x60020140612_094403_450x600

 

Rīgas 93.vidusskolā katru gadu janvāra beigās un februāra sākumā sāk darbu “Pūcītes skoliņa” Tās ir adaptācijas nodarbības potenciālajiem Rīgas 93.vidusskolas 1.kl. skolēniem un vecākiem. Nodarbībās ir iespējams iepazīties ar nākamajām klases audzinātājām, klasesbiedriem. sadarbībā ar skolas logopēdu un psihologu ir iespēja noskaidrot gatavību skolai un noteikt prasmes, kuras vēl jāattīsta vasarā, lai mācību darbs ritētu jēgpilni. Nodarbībās ir iespēja iepazīties ar mācību priekšmetu skolotājiem: mūzikā, sportā, angļu valodā un c. Protams, ka pirmās prasmes tiek veltītas pūcītei…

Rīgas 93.vidusskolas sākumskolai laba sadarbība izveidojusies ar PII “Māra”, tāpēc daudzi audzēkņi skolā viesojas jau informācijas dienās kopa ar PII audzinātājām. Pārrunājam un diskutējam par skolēnu sagatavotību skolai, par PII un skolas sadarbības iespējām.

Sadarbība skolā

Tikšanās ar vecākiem PII Māra

no images were found