Dažādi

2015./2016.m.g.

Pasākumu klāsts skolā ir plašs.

Džimbas drošības ceļojums 2.c klasei 2016.gada 3.maijā

Džimbas drošības ceļojums 2.a klasei 2016.gada 23.maijā

Rudens Saulgriežu svētkus ievada “Miķeļdienas tirgus”

Novembra patriotisko nedēļu ievada “Mārtiņdienas ” zīmējumu izstāde.