Vecāku dienas

Vecāku dienas 2015./2016.

7.04. 2016. – Noslēguma sapulce 2016./2017.m.g. 1.kl. skolēnu vecākiem 17.30 – 18.00

8.04. 2016. vecāku dienas 3.kl.

Noslēgušās 3.kl. vecāku dienas. Izzinoša viktorīnu un skolēnu aktīvu darbību varēja vērot visi vecāki. Interesi par vecāku dienām radīja skolas direktors un darbinieki.

 

2.kl. vecāku dienas 21.aprīli.

Vecāku dienās plānotā darba kārtība:
1. 17.00 – 18.00 individuālās pārrunas ar mācību priekšmetu skolotāju/jiem par skolēnu mācību sasniegumiem. Skolotāju (kuri piedalīsies pārrunās) darba kabinetu Nr.nosūtīsim nedēļas beigās.
2. 18.00 skolas zālē tikšanās ar biodejas nodarbību vadītāju skolotāju Vinetu. Viņas stāstījums par pētījuma rezultātiem, kuri iegūti Rīgas 93.vidusskolas 2014./2015.m.g. 1.kl. (šogad 2.kl.)
3. Ap 18.20 skolas zālē 8.kl. skolnieka Nikolaja un viņa mammas veiksmes stāsts par neiropsiholoģiskās sensomotorās korekcijas vingrinājumiem, kuri attīsta skolēna intelektu un novērš mācīšanās grūtības.

Sazināšanās ar neiropsiholoģiskās sensomotorās korekcijas psiholoģi

Ievu Liepaskalnu pa tālr. 26456465

4. Ap 18.40 saruna ar kl. audzinātāju par mācību gada noslēgumu un pasākumiem.

No 17.00 līdz 17.50 mācību priekšmetu skolotāji Jūs gaidīs individuālajās sarunās sekojošos kabinetos

Kabinets Skolotājs Klase, kurai māca
103. Ināra Lunte mūzika 2.a,2.b,2.c
104./105. Linda Zīriņa angļu valoda. Pilda arī kl. audzinātāja pienākumus 2.b kl. 2.a,2.b,2.c
106. Indra Siksaliete latv.v. 2.b un kl. audzinātāja 2.a kl. 2.b, 2.a
118. Dir. v. Daiga Stipina
203. Iraida Atmata angļu valoda – metodiskās komisijas vadītāja 2.a
Mārtiņš Miglinieks sports -– iespējama individuāla tikšanās citā laikā, sazinoties Mykoob vidē 2.a,2.b,2.c
208. Ieva Barkāne dabaszinības 2.c
227. Aija Zariņa matemātika – iespējama individuāla tikšanās citā laikā, sazinoties Mykoob vidē 2.c
303./10.kab. Iveta Balode sports. Pilda arī kl. audzin.pienākumus 2.c kl. 2.c
304. Sandra Briņķe matemātika – iespējama individuāla tikšanās citā laikā, sazinoties Mykoob vidē 2.b
328. Aiva Džeriņa dabaszinības 2.b

22.04.2016. vecāku dienas 4.kl.

Darba kārtībā:

1. Atklātā nodarbība “Draugos ar Pepiju” 4.a, 4.b, 4.c klasēs

2. 12.00 Tautisko deju kolektīvu Sadancošanās koncerts. Piedalās Poļu vidusskolas deju kolektīvi, Iļģuciema pamatskolas deju kolektīvs un Rīgas 93.vidusskolas 2.-3.kl. un 4.-5.kl. deju kolektīvi.

 

 

29.04.2016. vecāku dienas 1.kl.

Vecāku dienas 2014./2015.

Šogad vecāku dienas organizējam klašu grupās. Vecāki vēroja, kā skolēni darbojas viktorīnas laikā, iesaistījās grupu darbā, piedalījās darbu izvērtēšanā. Vērojot savus bērnus aktīvā darbībā, katram vecākam, kurš atnāca, bija iespēja saskatīt, izvērtēt sava bērna stiprās puses un noteikt nepieciešamos uzlabojumus, kā arī vērtēt sava bērna prasmi un spējas īstenot apzinātu emocionālu pašdiscplinēšanu.

Vecāku dienas 2.kl. Ieskats skolotājas Sandras 2.b klasē.

no images were found

1.kl. vecāku dienas.

Vecāku dienas 3.klasēs.

 

Neliels ieskats vecāku dienu pasākumā 2012./2013 sākumskolas 1.-4.kl.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC