Projekta izvērtēšana un popularizēšana

 

Comenius stends. Tajā tika izvietota informācija par katru projekta mobilitāti un aktivitātēm.

Materiāli stendā tika regulāri papildināti.

1. Tagad Comenius stends ir noformēts un attēlo visa projekta aktivitātes mobilitātēs.

2. Par projekta saturu, mērķiem, uzdevumiem un sasniegtajiem rezultātiem uzrakstīta publikācija laikrakstā “Izglītība un Kultūra”

3.Projekta izvērtēšana un mērķu sasniegšana tika popularizēta arī Rīgā Eiropas mājā – šeit tika izvietots plakāts ar informatīvo materiālu.

4. Projekta ietvaros esam saņēmuši vairākus dāvinājumus kā metodiskos materiālus skolas bibliotēkai

Skolas bibliotēku papildināja materiāli par Comenius projekta dalībvalstu kultūru, tautas tērpiem, vēsturi, ievērojamajām vietām. Projekta dalībvalstis apmainījās ar nacionālās mūzikas DVD, kā arī dalībvalsts skolu labās pieredzes koncertu ierakstiem.

Par projekta darbību ilgtermiņā liecina projekta dalībnieku sadarbība un apsveikumi svētkos.

Rīgas 93.vidusskola papildināja metodiskos materiālus un dāvināja projekta dalībvalstīm latviešu tautisko deju soļu mācību grāmatu, kā arī iepazīstināja dalībvalstis ar radošu un integrētu mācību palīglīdzekli “Māci mani, Degunlāci!”

Katra projekta dalībvalsts saņēma Rīgas 93.vidusskolas skolēnu darinātos mūzikas instrumentus, kuri ir metodiskais materiāls, jo tos var izmantot, apgūstot latvju ritmus. Skatīt sadaļu Latvija 2.

5. Projekts tika popularizēts skolas koncertos, kuri veltīti Saulgriežu svētkiem. Ziemassvētkos ieskandinājām ziemas Saulgriežus. Koncertu saturs ir filmēts, apkopots DVD un ir Comenius projekta viena no aktivitātēm Latvijā – labās prakses piemērs. DVD disks izsniegts projekta koordinējošajai valstij Vācijā.

Pavasara Saulgrieži tika svinētas Rīgas 93.vidusskolā. Comenius projekta ietvaros pavasara koncertā piedalījās I.Kozakēvičas poļu vidusskola, Mežciema pamatskola un Rīgas 93.vidusskolas deju kolektīvs Indra Dukas vadībā. Pavasara Saulgriežu dejas izdejoja visi. Koncerts apkopots DVD un ir kā labās prakses piemērs Comenius projekta ietvaros. Koncerta fotogrāfijās.

Vasaras Saulgriešu koncerts Itas Kozakēvičas poļu vidusskolā. Koncerts ierakstīts DVD, ir kā projekta aktivitāte Latvijai – labās prakses piemērs. Iesniegts Comenius projekta koordinējošajai valstij Vācijai. Koncerta krāsainie brīži

no images were found

Projekts tika popularizēts arī citos skolas pasākumos.

6. Projektu izvērtējām un aktivitātes attēlojām vizuālajās dienasgrāmatās, pievienoti daži piemēri. Vizuālās dienasgrāmatas par katru mobilitāti vērojat sagatavotajā Comenius materiālā par katru mobilitāti atsevišķi: Vācija, Somija, Igaunija, Itālija, Ungārija.

7. Projektu izvērtēja kā skolēni, tā skolotāji. Ar izvērtējuma vizuālo attēlu (RADAR formā) var iepazīties Comenius materiālos par katru mobilitāti: Vācija, Somija, Igaunija, Itālija, Ungārija. Ievietots viens piemērs.

8. Skolā organizējam Comenius projekta galarezultāta – himnas “Wind of live” izpildījumu 18.novembra koncertā, tā popularizējot Comenius projekta saturu un sasniegtos mērķus.

9. Projekta noslēguma izvērtēšana plānota 20.oktobrī Rīgas 88.vidusskolā.