Pasākumi

Rīgas 93.vidusskolas sabiedriskā, interešu un audzinošā vide ir visaptveroša. Tiek organizēti sākumskolas pasākumi. Tos var iedalīt  vairākās tematiskajās grupās.

Klašu un skolas, un ārpusskolas pasākumi.

Skolas un pašvaldības organizētie pasākumi.

Valsts svētki: barikāžu atceres dienas, Baltijas ceļš, 11.novembris, 18.novembris, 4.maijs

Laikmetīgie svētki: Mātes diena, Valentīndiena

Gadskārtu Saulgriežu svētki: Ziemassvētki, Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Lieldienas, Zaļā ceturtdiena

Pasākumi personības izaugsmei: Karjeras dienas, mācību priekšmetu projekti, projektu nedēļas, prasmju dienas, konkursi, olimpiādes, sporta dienas, tūrisma dienas, putnu dienas, mākslas dienas, zīmējumi izstādes, koncerti, viktorīnas, teātri, dzejas dienas.

Pasākumi sadarbībai ar vecākiem: Vecāku dienas, klašu vecāku sapulces, individuālās sarunas ar vecākiem.

Pasākumi skolotājiem

Šajā mājas lapas sadaļā ir iespēja ieskatīties katrā no šiem pasākumiem.