Latvija 2, Latvija1

Latvija 2 13.-16.novembris 2014

2014.gada novembris ir Comenius projekta atkalredzēšanās Latvijā no 13.- 16.novembrim. Otrajai tikšanās reizei gatavojāmies jo īpaši. Projekta dalībvalstis viesojās Latvija starp mūsu valsts vispatriotiskākajām dienām 11.novembris – Lāčplēša diena un 18.novembris – Valsts dzimšanas diena. Lai izprastu mūsu valsts vēsturi, 9.kl. skolēni Gints  un Lauris sagatavoja prezentācijas ne tikai par valsts vēsturiskjiem līkločiem, bet arī par Dziesmu un deju svētku vēsturi un nākotnes plāniem līdz 2018.gadam. Visa skola bija iesaistīta viesu gaidīšanā. Īpaši gatavojām radošās mūzikas darbnīcas, kurās iesaistījām projekta dalībvalstu skolotājus. Kopkoncerta saturu veidoja radošajās darnīcās iestudētie priekšnesumi.  Tomēr skolēni bija jāsagatavo arī mājās. Šo lielo darbu īstenoja mūzikas skolotāja Ināra Lunte. Skolotājs Māris Millers kopā ar skolēniem gatavoja naciolālos mūzikas instrumentus un sagatvaves tridekšņiem.

Mūzikas skolotāja Ināra Lunte īstenoja aptauju Rīgas 93.vidusskolas 1.-4.kl.-sākumskolā par interešu izglītības aktualitāti, kā arī noskaidroja, cik un kādus mūzikas instrumentus skolēni muzicē.

Aptraujas rezultāti ir sekojoši:

Skolēniem tika izdalītas 260 aptaujas veidlapas, no kurām par derīgā uzkatītas 240

No 240 skolēniem mācības mūzikas skolā un vispārizglītojošajā skolā apvieno 15 skolēni.  70 skolēniem mājās ir personīgie mūzikas instrumenti, no tiem 19 skol”eniem pat divi mūzikas instrumenti. Ģitāras 32, klavieres 28, flautas 10, sintezatori 8, blokflautas4, kokles 4, saksafoni 2, akordeoni 2, Oboja 1, Klarnete 1, trompete 1. Skolēni aktīvi darbojas ne tikai skolas interešu izglītībā, bet arī ārpus skolas. 33 Rīgas 93.vidusskolas sākumskolas skolēnu darbojas pilsētas interešu un maksas izglītībā: 18 skolēni apgūst papildus dziedāšanas prasmes, 8 skolēni dejo sporta dejas, 7 skolēni papildus dejo tautiskās dejas dažādos pilsētas pulciņos.

Interešu izglītību skolā apmeklē gandrīz visi sākumskolas skolēni, bet vairāki skolēni aktīvi darbojas pat vairākos pulciņos un nodarbībās. Kori apmeklē 97 skolēni, tautiskās dejas 127 skolēni, 36 skolēni darbojas sporta deju studijā, futbolā trenējas 53, basketbolā 36, bet vieglatlētikā fizisko gatavību uzlabo 25 skolēni.

Izvērtētas atbildes liecina, ka skolas interešu izglītību skoēni izvēlās labprātāk, proti, Skolā dzied 97 skolēni, bet ārpus skolas 18; Skoā dejo 163 skolēni, bet ārpus skolas 15.

Paldies, skolotājai par aptaujas organizēšanu un izvērtēšanu.

13.novembrī sagaidījām Comenius projekta dalībniekus lidostā Rīga. Šo darbu uzticējām jaunajiām skolotājām Aijai Zariņai un Baibai Sebrei. Kopīgajās vakariņās iepazināmies ar aktivit'[ašu plānu projekta darba satura īstenošanā.

 14.novembrī dalībnieki viesojās skolā – Rīgas 93.vidusskolā. Skolas direktors Dr.paed Valdis Krastiņš iepazīstināja projekta dalībniekus ar mobilitātes aktivitātēm, sirsnīgi sveica ar atkalredzēšanos Latvijā. Dalībnieki saņēma dāvaniņas- metodiskos materiālus pedagoģiskās pieredzes veidošanai: Latvju rakstu krāsojamās grāmatas, lai ar tām iepazīstinātu dalībvalstu skolēnus, saņēma DVD disku, kurā ierakstītas dziesmas karaoke versijā un tautiskās dejas, kā arī pievienotas prezentācijas par valsti un gaidāmajiem svētkiem. Tā kā novembris ir tušais laiks Latvijā, tad skolotāja Astra Orlovska bija sarūpējusi pašdarinātos atstarotājus Latvijas kontūras formā. Paldies, Astrai par atsaucību un iesaistīšanos projekta darbā.

9.kl. skolnieka Ginta prezentācija 11. un 18. novembris Latvijā – vēsturiskie fakti. Prezentācija angļu valodā.

Projekta dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar latviešu tautas tērpiem. Visi skolas dabinieki un pedagogi, bija aicināti ierasties darbā latviešu tautas tērpos. Tie bija ļoti dažādi. Apskatīt varēja gan nacionālos tautas tērpus, gan tautiskos tautas tērpus, gan stilizētos tērpus.

Projekta dalībniekiem iekārtojām veikala “Rakstā” sarūpēto suvenīru un nacionālo rakstu ( cimdi, zeķes un c) izstādi pārdošanu

Viesiem bija iespēja apmeklēt mācību stundas- kora mācīšanas metodikā, angļu valodā, matemātikā – ar integrētu mācību saturu “Latvju raksti”

Skolēni mācību stundu laikā gatavoja latviešu tradicionālo sieviešu mūzikas instrumentu trideksni. Trīdēt nozīmē tricināt. Sagatavotos mūzikas instrumentus dāvinājām projekta daībniekiem viesošanās reizēs.

Sākās radošās muzikālās darbnīcas: Somijas skolotājas mēģina priekšnesumu kopā ar koklētāju ansambli no “Skolēnu pils”. Šī ansambļa dalībnieces ir arī Rīgas 93.vidusskolas skolnieces.

Radošā darbnīca – kopā ar itāļu skolotāju Roberto. Dziesma “Tiritomba” – Itālijas upes nosaukums.

Radošajās darnīcās darbojās arī Igaunijas skolotāja Ly, Ungārijas skolotāja Agi un Vācijas skolotāja Ērika – viņu priekšnesumi, kuri kopīgi sagatavoti ar Latvijas skolēniem, skatāmi un klausāmi kopkoncertā, kurš veltīts Latvijas dzimšanas dienai.

Skolotāja Agi no Ungārijas un skolotājs Vilnis no Latvijas diriģē sākumskolas kopkori – skan Latvijas HIMNA

Koklētāju ansambļa un Somijas kolotājas Lea kopspēle

Dziesma “Tiritomba” Latvijas skolēnu un Itālijas skolotāja Roberto un projekta dalībnieku priekšnesumā.

Igauņu skolotāja Ly kopā ar Latvijas skolēniem un skolotāju Baibu atskaņoja igauņu tautas dziesmu

Saksafonu trio skolotāja Ērika no Vācijas, skolotājs Vilnis un skolēns Lauris Gatis Žarinovs no Rīgas 93.vidusskolas.

Koncertā priekšnesumus sniedza arī tautisko deju kolektīvs – vadītāja Indra Duka

Sporta deju skolotāja Dace Skrastiņa skatītājus iepriecināja ar modernajiem ritmiem.

Koncerta noslēgumā skanēja vairāku skolotāju kopdarbs : Ināras Luntes vadībā sagatavotās dziesmas, sandras Briņķes vadībā mēģinātas, bet atskaņotas skolotāja Viļņa aizgādnībā.

Projekta dalībniekus turpmāk sagaida lielas muzikālas aktivitātes. Ar latviešu mūzikas instrumnetiem, sākot no pašiem vecākajiem līdz mūsdienām, iepazīstināja dziedošo ģimeņu mūziķis, skolotājs un muzikas instrumentu meistars Gunārs Igaunis. Tas bija izzinoši un jautri !

Projekta ietvaros nozīmīgs uzdevums ir izpratnes veidošana par nacionālo identitāti. Kas gan labāk atklāj latvieti, ja ne deja. Tautisko deju kolektīva vadītāja Indra Duka atbalstīja ideju un atrada deju kolektīvu, kurš uzticēja tautas tērpus, lai mēs kopīgi ar projekta dalībniekiem varētu iestudēt latvju deju soļus un dejas. Raugiet, kas sanāca. Visi smaidīja un priecājās par mazajām suvenīr pastaliņām, kuras saņēma kā balvu par precīzu dejošanu. Raito deju soli var skatīt arī Youtu.be klipiņā.

Projekta turpinājumā Laura Gata Žarinova prezentācija par MŪSU Dziesmu un deju svētku vēsturi un plānotajiem svētkiem 2018.gadā. Prezentāciju īstenoja angļu valodā. Pēc prezentācijas projekta vadītājai Ērikai radās doma, ka 2018. gada Dziesmu un deju svētkos atkal visi varētu tikties!

Arī sākumskolas skolēni tika iesaistīti  dziesmu un deju svētku izzināšanā, un kopā ar skolotāju Ievu Barkāni viņi gatavoja informāciju par Dziesmu un deju svētkiem, pētīja latviešu tautas tērpus un rakstus.

Noslēgumā vakariņas skolā un Rīgas novembrim vien raksturīgās naktis “Staro Rīga”. Tās iepriecināja projekta dalībniekus.

15.novembris sākās ar projekta plānošanas pasākumu Rīgas Eiropas mājā. Skolas direktors Dr. paed. Valdis Krastiņš prezentēja Latvijas izglītības sitēmu un raksturoja kopīgās Eiropas problēmas izglītībā. Diskusija izvērtās intersanta un saistoša.

Pusdienas mūs gaidīja Rīgas jumtos…

Vēlējāmies projekta daībniekus iepazīstināt ar jauno, skaisto Nacionālās bibliotēkas ēku. Tomēr daudzi izvēlējās alternatīvu – Kalnciema kvartāla apmeklēsānu. Izvēle palika katra paša ziņā.

Projekta noslēgums “Staro Rīga” un jauna tikšanās 2015.gada martā Itālijā.

Projketa izvērtēšanu veica skolēni, jo viņi piedalījās visās projekta aktivitātēs

Paldies Rīgas 93.vidusskolas direktoram Valdim Krastiņam un visiem Rīgas 93.vidusskolas skolotājiem un skolēniem, kuri palīdzēja projektam ritēt plānotajā gaitā.

Latvija 1

5.-8.septembris 2013.

2013.gada 5. –8.septembrim Comenius projekta dalībvalstis tiekas Latvija uz sarunām par turpmāko projekta darbu. Latvijas lidostā sagaidām viesus ne Itālijas, Ungārijas, Somijas, Vācijas un autoosta viesus no Igaunijas.

5.septembris.

IMGP7591_800x532 IMGP7596_800x532 IMGP7597_800x532

Viesi iepazīstās ar pilsētu.

IMGP7598_399x600 IMGP7599_399x600 IMGP7603_399x600 IMGP7606_800x532 IMGP7610_399x600 IMGP7611_399x600 IMGP7612_399x600 IMGP7613_399x600 IMGP7614_399x600 IMGP7615_399x600 IMGP7616_399x600 IMGP7618_399x600 IMGP7619_399x600 IMGP7621_800x532 IMGP7622_800x532 IMGP7624_800x532 IMGP7625_399x600 IMGP7631_399x600 IMGP7635_399x600 IMGP7636_399x600 IMGP7637_399x600 IMGP7640_399x600 IMGP7641_800x532 IMGP7642_399x600 IMGP7645_800x532 IMGP7647_399x600 IMGP7651_800x532 IMGP7652_399x600 IMGP7654_800x532 IMGP7656_800x532 IMGP7657_800x532 IMGP7658_800x532 IMGP7659_800x532 IMGP7664_399x600 IMGP7672_800x532 IMGP7677_800x532

Kopīgas Vakariņas “Rokkafejnīcā”

IMGP7678_800x532 IMGP7679_399x600 IMGP7680_399x600 IMGP7681_800x532 IMGP7682_399x600 IMGP7683_399x600

Viesi no saulainās Itālijas apdāvina projekta dalībniekus. CIK patīkami!

IMGP7684_800x532 IMGP7699_800x532 IMGP7701_800x532 IMGP7702_800x532 IMGP7705_800x532 IMGP7706_800x532 IMGP7707_800x532 IMGP7709_800x532 IMGP7710_800x532 IMGP7711_800x532 IMGP7712_800x532 IMGP7713_800x532 IMGP7715_800x532

6.septembris – viesi Rīgas 93.vidusskolā. Iepazīšanās ar skolu.

IMGP7719_800x532 IMGP7723_800x532 IMGP7726_800x532 IMGP7727_800x532 IMGP7728_800x532

IMGP7735_800x532 IMGP7737_800x532 IMGP7738_800x532 IMGP7747_800x532 IMGP7748_800x532 IMGP7749_800x532 IMGP7750_800x532 IMGP7751_800x532 IMGP7756_800x532  IMGP7760_800x532 IMGP7762_800x532 IMGP7766_800x532 IMGP7767_800x532 IMGP7768_800x532 IMGP7771_800x532 IMGP7772_800x532 IMGP7773_800x532 IMGP7775_800x532 IMGP7777_800x532 IMGP7778_800x532 IMGP7779_800x532 IMGP7780_800x532 IMGP7784_800x532 IMGP7785_800x532 IMGP7788_800x532 IMGP7789_800x532

Mācību stunda vizuālajā mākslā.

IMGP7790_800x532 IMGP7791_800x532 IMGP7792_800x532 IMGP7793_800x532 IMGP7796_800x532 IMGP7803_800x532 IMGP7805_800x532 IMGP7806_800x532 IMGP7807_800x532 IMGP7808_800x532 IMGP7809_800x532 IMGP7812_800x532

Mācību stunda mūzikā

IMGP7813_800x532 IMGP7814_800x532 IMGP7815_800x532 IMGP7816_800x532 IMGP7819_800x532 IMGP7820_800x532 IMGP7821_800x532 IMGP7822_800x532 IMGP7823_399x600 IMGP7824_800x532 IMGP7825_800x532 IMGP7826_399x600

Interešu izglītība – tautiskās dejas

IMGP7827_399x600 IMGP7840_800x532 IMGP7841_800x532 IMGP7842_800x532 IMGP7844_800x532 IMGP7845_800x532 IMGP7846_800x532 IMGP7847_800x532 IMGP7848_800x532 IMGP7849_800x532 IMGP7850_800x532 IMGP7851_800x532 IMGP7852_800x532 IMGP7853_800x532 IMGP7854_800x532 IMGP7855_800x532 IMGP7856_800x532 IMGP7857_800x532 IMGP7858_800x532 IMGP7859_800x532 IMGP7860_800x532 IMGP7861_800x532 IMGP7862_800x532 IMGP7867_800x532 IMGP7869_800x532 IMGP7871_800x532 IMGP7873_800x532 IMGP7877_800x532 IMGP7878_800x532 IMGP7879_800x532 IMGP7880_399x600 IMGP7881_399x600 IMGP7893_399x600 IMGP7894_399x600 IMGP7895_399x600 IMGP7898_399x600 IMGP7899_399x600

IMGP7903_800x532

 Paldies skolotājai Uldzei Dzenei. Viņa mācēja sagatavot tautisko deju priekšnesumus, kuri iepriecināja un līdz sirds dziļumiem saviļņoja visus projekta grupu dalībniekus. Dejā viņa mācēja savienot gan saulainās Itālijas kalnus, ar Vācijas dažādību dabā, gan Ungārijas deju straujumu ar Igaunijas ziemeļniecisko vēsumu. Visu valstu pārstāvji nebeidza vien slavēt pārdomāto priekšnesumu. Skolotāja Uldze paspēja dzirdēt atzinības vārdus no itāļiem, ungāriem, vāciešiem, kaimiņiem igauņiem un somiem. Tikai pašu mājās labie vārdi palika nepateikti līdz galam. Viss skolas darbinieku kolektīvs ir pateicīgs par skaistajiem koncertiem, par skaistajiem dziesmu svētkiem skolas sporta zālē un noslēguma koncertiem skolas pagalmā! Viss palicis prātā un atmiņā, kā nesen bijis! Joprojām mēs sūtām viscēlākos pateicības vārdus MŪSU Uldzītei. Paldies!

Projekta turpmākā plānošana.

IMGP7904_800x532 IMGP7905_800x532 IMGP7906_800x532 IMGP7908_800x532 IMGP7909_800x532 IMGP7912_800x532

Rīga – Latvijas galvaspilsēta

IMGP7914_800x532 IMGP7915_800x532 IMGP7916_800x532 IMGP7917_800x532 IMGP7918_800x532 IMGP7919_800x532 IMGP7920_800x532 IMGP7921_800x532 IMGP7922_800x532 IMGP7924_800x532 IMGP7926_800x532 IMGP7927_399x600 IMGP7932_800x532 IMGP7934_800x532 IMGP7936_800x532 IMGP7939_399x600 IMGP7940_800x532 IMGP7941_800x532 IMGP7942_800x532 IMGP7943_800x532 IMGP7944_800x532 IMGP7949_800x532 IMGP7950_800x532 IMGP7951_800x532 IMGP7952_800x532 IMGP7953_399x600 IMGP7954_800x532 IMGP7955_800x532 IMGP7956_800x532 IMGP7957_800x532 IMGP7959_800x532 IMGP7964_800x532 IMGP7965_800x532 IMGP7967_399x600 IMGP7974_800x532 IMGP7975_800x532 IMGP7976_399x600 IMGP7977_399x600 IMGP7979_800x532 IMGP7981_800x532 IMGP7982_800x532 IMGP7985_800x532 IMGP7995_800x532 IMGP7997_800x532 IMGP7998_800x532 IMGP7999_800x532 IMGP8000_800x532 IMGP8002_800x532 IMGP8006_800x532 IMGP8007_800x532 IMGP8008_800x532 IMGP8009_800x532 IMGP8012_399x600 IMGP8013_800x532 IMGP8015_399x600 IMGP8016_399x600 IMGP8017_800x532 IMGP8019_800x532

Vakariņas un Roberto koncerts – tas sajūsmināja visus… klavieru virtuozs.

 

IMGP8031_399x600 IMGP8032_800x532 IMGP8041_399x600

7.septembris- projekta plānošana Eiropas mājā, pusdienas un izstāde – “Latvju raksti”

IMGP8044_800x532IMGP8045_399x600IMGP8046_800x532

 

Uz pusdienām…

IMGP8052_800x532IMGP8058_800x532IMGP8061_800x532IMGP8064_800x532IMGP8069_800x532IMGP8071_800x532IMGP8079_800x532IMGP8083_800x532IMGP8087_800x532

 

Izstāde – “Latvju raksti”

IMGP8093_800x532IMGP8094_800x532IMGP8095_800x532IMGP8096_800x532IMGP8097_399x600IMGP8098_800x532IMGP8099_800x532IMGP8100_800x532

 

Projekta noslēguma vakariņas.

IMGP8104_800x532 IMGP8105_444x600 IMGP8107_800x532 IMGP8111_800x532 IMGP8113_399x600 IMGP8114_800x532 IMGP8115_800x532 IMGP8116_399x600 IMGP8117 - Copia_399x600 IMGP8119_399x600 IMGP8123_399x600 IMGP8130_800x532 IMGP8134_800x593 IMGP8148_800x532 IMGP8149_800x532 IMGP8150_800x532 IMGP8152_445x600 IMGP8156_399x600 IMGP8157_800x532 IMGP8158_800x532

Baltās naktis Rīgā…

IMGP8162_800x532 IMGP8165_800x532 IMGP8166_800x532 IMGP8169_800x532

Nākamā tikšanās Vācijas pilsētā Šīselē. Kopīgi nolēmām, ka nepieciešama īpaša vieta projektā valstu izglītības sitēmu salīdzināšanai un analīzei, to veiksim Latvijā – otrajā tikšanās reizē.

Projekta logo veidošana bija VIENS no pirmajiem projekta popularizēšanas darbiem. Ta izveidē piedalījās ne tikai sākumskolas, bet ari pamatskolas skolēni. Apkopojot labāko logo idejas, projekta vadības grupa izveidoja projekta logo.

20140606_091652_450x600 20140606_091706_800x600 20140606_092751_800x600 20140606_092851_450x600logo

logo