18. novembris

2015./2016.m.g.

Patriotiskās nedēļas ietvaros Rīgas 93.vidusskolas sākumskolā tika organizēts konkurss “Mazais pilsonis”. Skolēni aktīvi iesaistījās Latvijas vēstures izzināšanā, vēsturisko faktu izpratnē. Uzvarētāji tika godalgoti ar “Mazā pilsoņa nozīmīti”

4.c klase kopā ar skolotāju Ilutu “Mazā pilsoņa “tēmu integrēja mācību procesā.

Latvijas dzimšanas dienai veltītais koncerts izskanēja 16.11.2015. Skolēni savai valstij veltīja gan dziesmas, gan sporta un tautiskās dejas, kā arī partiotisko dzeju. Paldies interešu izglītības skolotājiem Evelīnai Dombrovskai, Indrai Dukai, Inārai Luntai, Dacei Skrastiņai. Klašu audzinātājām-  Iraidai Atmatai, Sandrai Briņķei, Anitai Gersonei un Kristīnei Naudišai par skolēnu sagatavošanu koncertam.  Skaista ir skolas tradīcija, ka 18.novembrim veltīto koncertu atklāj 1.kl., izpildot valsts HIMNU. Arī šogad skolotājs Vilnis Bekmanis, Arnita Vītola un Vika Pugace turpināju šo tradīciju. Skolēni labprāt atklāj savus talantus, šajā koncertā izskanēja arī skaņdarbi, kuri apgūti mūzikas skolā.

Skolas gaiteņus greznoja skolēnu zīmējumu izstādes.

2014./2015.m.g.

Latvijas patriotiskās nedēļas svētkos no 11. līdz 16. novembrim skolā viesojās Comenius projekta dalībnieki. Svētku koncerts tika organizēts kopā ar Itālijas, Ungārijas, Vācijas, Somijas un Igaunijas skolotājiem. Uzaicināto viesu vidū bija arī Skolēnu pils koklētāju ansamblis.

Par godu latvijas dzimšanas dienai tika rīkota nacionālo rakstu un zīmējumu izstāde.

Latvijas dzimšanas dienas svinības Rīgas 93.vidusskolas sākumskolā.13./14.m.g.

IMG_0130_800x600SONY DSCSONY DSC SONY DSC  SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSCSONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

 

Lāčplāša dienas svinības Rīgas 93.vidusskolas sākumskolā.

Tikšanās ar Bruņoto spēku pārstāvi.

IMG_0063_800x600 IMG_0064_800x600 IMG_0065_800x600 IMG_0066_800x600 IMG_0067_800x600

Skolas noformēšana Valsts svētkiem.

IMG_0115_800x600 IMG_0116_800x600 IMG_0117_800x600 IMG_0118_800x600 IMG_0119_800x600 IMG_0120_800x600 IMG_0121_800x600

Skolēnu darbu izstāde.

IMG_0122_800x600 IMG_0123_800x600 IMG_0124_800x600 IMG_0125_800x600 IMG_0126_800x600 IMG_0127_800x600 IMG_0128_800x600 IMG_0129_800x600