Olimpiādes un konkursi

2015./2016.m.g. Intelekruālā maratona rezultāti

7.8.9.03.2016. PRASMJU DIENAS – INTELEKTUĀLAIS MARATONS

Piedalās Rīgas 93.vidusskolas skolēni.

Pārbaudāmās prasmes:

LASĪŠANA (teksta lasīšana un taksta izpratnes pārbaude)

MATEMĀTIKA (loģiskā domāšana)

SVEŠVALODA (teksta izpratne)

KLAUSĪŠANĀS (videofragments)

Rīgas 93.vidusskolas skolēni aktīvi piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs un izsludinātajos konkursos, un skolas rīkotajos pasākumos.

2014./2015.m.g.

Šogad Rīgas 93.vidusskolā rīkojām prasmju dienas. Kas tās ir? Katram skolēnam mācību priekšmetos ir jāpgūst noteikts prasmju daudzums. Arī liecībās skolēniem norāda, cik un kādas prasmes mācību priekšmetos viņš ir apguvis, tāpēc nolēmām dažādot olimpiāžu pieredzi un rīkot “Prasmju dienu”. Tajā piedalījās visi skolēni no 1.-4.kl. Skolēniem tika dota iespēja uzlabot un salīdzināt savas prasmes latviešu valodā, matemātikā, dabaszinībās. Pārbaudāmās prasmes bija paslēptas anagrammās, matemātiskajos jēdzienos, zīmējumos, pierakstos, loģikā un norakstā. Arī skaists rokraksts ir vērtība, tāpēc prasme skaisti rakstīt ir vērtējama.

Ieskats “Prasmju dienas”darbā

Sasniegumi prasmju dienā skatāmi tabulā.

2013./2014.m.g.

4.klašu skolēnu komanda piedalījās Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” konkursā „Pieskati uguni” un atgriezās ar kausu un 2.vietu. Konkursā piedalījās Haralds Zālītis, Patrīcija Vīns, Robina Zvirgzdiņa, Viktorija Mālniece un Niks Patriks Pauliņš.

20140603_125232_800x600

Rīgas skolēnu skatuves runas konkursā „Rīgas zvirbulis” piedalījās 3.a klases skolnieks Uvis Olafs Briedis

Privātās vidusskolas „Klasika” rīkotajā „Matemātikas daudzcīņā” piedalījās 3. un 4.klašu skolēni.

3.klašu skolēnu komada piedalījās Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” rīkotajā Rīgas Latgales priekšpilsētas 3.klašu skolēnu konkursā „Kājāmgājējs”

Atsaucību un interesi ieguvusi Internacionālās skolas „Meridiāns” rīkotā matemātikas olimpiāde. No Rīgas 93.vidusskolas tajā piedalījās vienpadsmit 3.-4.kl. skolēni. Par veiksmīgu dalību olimpiādē katram skolēnam bija iespēja iegūt vietu. No vairāk nekā 300 skolēniem 4.klašu grupā 46.-53. vietu dalīja Marta Anna Liepiņa un Elizabete Ķēniņa un atzinības rakstu ieguva Džavids Gubatovs

Jau vairākus gadus draudzējamies ar Rīgas 6.vidusskolas sākumskolu. Rīkojam kopīgas olimpiādes latviešu valodā un matemātikā. Šogad olimpiāde notika Rīgas 6.vidusskolā. No Rīgas 93.vidusskolas uz Rīgas 6.vidusskolu devās 32 skolēni. Iegūtie rezultāti mūs iepriecināja:

Latviešu valodā 1.kl. grupā 1.vieta Luīzei Lūsei; 2.kl. grupā 1.vieta Līvai Rūtenai; 3.klašu grupā 1.vieta Rinaldai Lazdovičai, 2.vieta Renātei Mālmanei, 3.vieta Lūcijai Anetei Lipinikai; 4.kl. grupā 1.vieta Renātei Andijai Svennei.

Mateātikā2.kl. grupā 2.vieta Emīlijai Dzenišai; 3.kl. grupā 3.vieta Ričardam Grīnbergam

PATEICAMIES 6.VIDUSSKOLAS SKOLOTĀJIEM UN DIREKTORA VIETNIECEI PAR DRAUDZĪBAS UZTURĒŠANU STARP SKOLĀM.

Veiksmīgi norisinājušās arī olimpiādes skolas ietvaros. 2.kl.skolotājas īstenoja olimpiādi latviešu valodā un matemātikā 2.kl. 2.a kl. matemātikā 1.vieta Laurai Ziemelei, 2.vieta Katei Laicānei un Kristeram Pļaviņam, 3.vieta Edgaram Rancevam un Alisei Zaksei; latviešu valodā 1.vieta Reinim Breidem, 2.vieta Linardam Matusēvičam un 3.vieta Patrīcijai Romancēvičai un Alisei Zaksei; 2.b kl.; 2.c kl. Latviešu valodā 1.vieta Aleksim Teļnovam, 2.vieta Ditai Ozolai un 3.vieta Elēnai Švecai. Matemātikā 1.vietu draudzīgi dala Nikola Freimane un Dita Ozola,  2.vieta Šeilai Šņorei, 3.vieta Elēnai Švecai.

Starpskolu olimpiāde 2012./13. Rīgas 93.vidusskola un Rīgas 6.vsk.

Foto galerija.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

Olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC