Sākumskolas skolotāji

2015./2016.m.g.

KIRA AIGARE – pagarinātās dienas grupas skolotāja, sākumskolas latviešu valodas skolotāja

IRAIDA ATMATA – sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja, 1.b klases audzinātāja, angļu valodas skolotāja sākumskolā

IVETA BALODE – sporta skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja.

Sarakstījusi un izdevusi mācību līdzekli sportā, kurā informē par standarta prasībām sporta nodarbībās un aicina arī vecākus aktīvi iesaistīties skolēnu fizisko aktivitāšu veicināšanā, kā arī motivē skolēnus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm.

Ar 2016.2017.m.g. audzinātāja 3.a klasē un  sākumskolas skolotāja.

IEVA BARKĀNE – 1.a klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja

SANDRA BRIŅĶE – 3.b klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja

ANITA GERSONE – 4.b klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja

ILUTA GRUDULE – 1.c klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, pagarinātās deinas grupas skolotāja

LINDA ZĪRIŅA –  angļu valodas skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja.

Anna Kuta – sākumskolas angļu valodas skolotāja

INĀRA LUNTE –   mūzikas skolotāja

ANDA MAURIŅA – logopēde, kristīgās mācības skolotāja

MĀRTIŅŠ MIGLINIEKS – sporta skolotājs, futbola un vieglatlētikas interešu izglītības skolotājs

KRISTĪNE NAUDIŠA – 4.a klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja

INDRA SIKSALIETE – sākumskolas skolotāja 2.b klases audzinātāja

ARNITA VĪTOLA – 2.a klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja

VIKA VĪTOLIŅA PUGACE -sākumskolas skolotāJa