Atbalsta personāls

2017.2018.m.g.

Atbalsta komandas kontakti un pieņemšanas laiki:
Sociālais pedagogs Sintija Gerdena (200.kab.)
Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (saskaņojot tikšanās laiku Mykoob vai pa tālruni 67582989):

  • Otrdiena –  14.00-16.00
  • Ceturtdiena – 8.30 – 9.00

Skolas psihologs  Anda Kauliņa (59.kab.)
Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (saskaņojot tikšanās laiku pa tālruni 29476514 ):

  • Otrdiena – 7.45 – 11.45
  • Trešdiena – 8.45 – 11.45
  • Piektdiena – 7.45 – 9.45

Skolas logopēde  Anda Mauriņa (201.kab.)
Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (saskaņojot tikšanās laiku Mykoob):

  • Pirmdiena 14.30 – 15.10
  • Otrdiena 11.00-11.20
  • Trešdiena 14.30-15.10

Skolas speciālais pedagogs Laura Celma (303.kab.)
Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (saskaņojot tikšanās laiku Mykoob):

  • Otrdiena –  8.00 – 9.00
  • Ceturtdiena – 14.00 – 15.00

Skolas medicīnas māsa Evita Apse (115.kab.). Tālrunis: 67582752
Apmeklētāju pieņemšanas  laiks: katru darba dienu no plkst.10.00 līdz plkst.15.00