Karjeras dienas

 

Karjera nedēļa 2015./2016.

Šogad karjeras nedēļas laikā 1.-4.kl. skolēni apmeklēja vecāku darba vietas, noskaidroja, par ko katrs vēlas kļūt un “atvēra” profesiju durvis. Kā skolēniem veicās ar profesiju izzināšanu, varēja izvērtēt izstādēs.

Tika sagatavotas darba lapas.

1.kl. profesiju durvis.

3.klašu profesiju durvis un profesiju aprakstu grāmatiņa.

4.klašu profesiju izvēle un plakāti.

Karjeras nedēļa 2014./2015.

Šogad Karjeras nedēļas tēma Rīgā ir “Manu vecāku profesija”. Tā tiek organizēta, lai aktualizētu savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras virziena izvēles nozīmi veiksmīgas personīgās dzīves ceļa veidošanā un palīdzētu skolēniem izzināt savas karjeras karjeras iespējas atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām.

Visas rīgas skolas tika aicinātas izstrādāt Karjeras nedēļas pasākumu plānu.  Rīgas 93.vidusskolas sākumskola strādāja pēc sekojoša plāna: 13. oktobris – 1.-4.kl. pētījums, aptauja “Manas ģimenes profesijas” Tika izveidota aptaujas veidlapa 1.-4.kl. skolēniem, kurā skolēni noskaidro savas dzimtas un/vai ģimenes profesijas. 14.oktobris_ 3.-4.kl. skolēni kopā ar klašu audzinātājiem veica aptaujas rezultātu apkopošanu un izvērtēšanu. 15.oktobrī pētījuma rezultāti tika ievietoti mājas lapā. 16.oktobrī skolēni kopā ar skolotājiem pētījuma rezultātus prezentēja Izstādē”Manas ģimenes profesijas”. 17.oktobrī  tika organizētas tikšanās ar populārāko profesiju pārstāvjiem.

Ieskats pētījuma rezultātos.

Karjeras nedēļas saturs fotogrāfijās.

logo

Karjeras nedēļa 2013./2014.

Šogad 1.- 4.klases karjeras nedēļas laikā izzināja vecāku profesijas un “pielaikoja” viņu kurpes. Izveidojām izstādi, kurā varēja redzēt, kādas prfesijas pārstāv vecāki no 1.-4.kl.  Ieskatieties arī Jūs!

iepazīsti profesiju, iepazīsti sevi, gūsti pieredzi, esi uzņēmīgs, zini informācijas resursus, mācies palīdzēt savam bērnam izvēlēties karjeru

 Pasākumu kopums, lai palīdzētu skolēniem:

  • izzināt savas karjeras iespējas un
  • izvēlēties nākamo profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām, īpaši akcentējot visu līmeņu profesionālās izglītības vērtību un aktualitāti mūsdienās,
  • veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties,
  • popularizēt karjeras atbalstu skolēniem (karjeras izglītības, karjeras konsultēšana)

 Sākumā veicām pētījumu, kādas profesijas interesē 1.-4.klašu skolēnus. Lielā dažādība mūs pārsteidza!

petijums par profesijām

Skolēnus dalījām vairākās profesiju grupās, kurās viņi darbojās kopā atšķirīgos vecumos, bet kopīgām interesēm  un pēc vienota plāna.

Karjeras dienu programma

Skolotāji, kuri vadīja grupas, nedēļas noslēguma iesniedza sasniegtā aprakstu.

Grupa Nr9GrupaNr1Grupa nr8Grupa nr3Grupa Nr.4

Skolēni strādāja arī radoši – zīmēja profesiju emblēmas:

20140611_154444_450x60020140611_154452_450x60020140611_154503_450x60020140611_154514_800x60020140611_154524_800x60020140611_154541_450x60020140611_154548_800x60020140611_154559_800x60020140611_154610_800x60020140611_154618_800x60020140611_154628_800x60020140611_154644_450x60020140611_154700_450x60020140611_154712_800x60020140611_154722_450x600

Skolotāja Inga  ar savu tehnisko puišu grupu apmeklēja Rīgas satiksmi un iepazinās ar sarežģito inženieru profesiju.