Skolas vēsture

Rīgas 93.vidusskolas vēsture sākas ar 1988. gada augustu. Tas bija atmodas laiks, kad svarīga bija katra uzvara. 25 gadus atpakaļ skolu cēla 58.celtniecības pārvalde. Tās vadītājs bija R.Ginters, darbu vadīja brigadieris J.Silkāns un galvenais inženieris A.Melngalvis. 1988. gadā un arī tagad šī ir pati skaistākā skola Pļavniekos.

1988.gada augusta sākumā skolu iekārtoja skolotāji un direktors Valdis Krastiņš. Jau pirmajā mācību gadā tautisko deju kolektīvs un koris sevi pieteica Dziesmu un deju svētkiem. Arī tagad tautiskās dejas ir skolas vizītkarte. Skolas deju kolektīvus ir vadījuši: Valdis Krastiņš, G.Strods, I.Ranceva, V.Sprukule, V.Klauža, S.Bukovska, D.Apse, U.Dzene. Šogad tautisko deju kolektīvu vada Indra Duka.

Vairākus gadus vidusskolas kori vadīja  Baiba Danovska. Koris ierakstīja arī CD, tas iepriecināja kora dziesmu klausītājus. Skolā strādāja profesionāli un talantīgi mūzikas un kora mākslas skolotāji: Inta Pizāne, Jānis Dzērve. No 1988.gada mūzikas mācību stundas un kora nodarbības vada Ināra Lunte – visu mīlēta un godāta skolotāja. Viņas profesionālais talants ir izaudzis kopā ar sākumskolas skolēniem līdz pat vidusskolas korim un ansamblim. 2014./2015.m.g. mūziku skolā māca Ināra Lunte, Vilnis Bekmanis un Ligita Pundure.

No 1988.gada sākumskolas darbu vadīja direktora vietniece Gunta Smilts, viņa mācēja izveidot un saglabāt profesionālu skolotāju komandu. Prata novērtēt īstenoto vērtībizglītību un katra skolotāja ieguldīto darbu skolas attīstībā.

Ar latviskā mantojuma apguves tradīcijām skolā ienāca sākumskolas skolotājas Dzidra Rijniece un  Dzintra Skrastiņa. Viņu pieredze un padomi Balto stundu vadīšanā kļuva aktuāla un nepieciešama ne tikai 93.vidusskolā, bet arī citās Rīgas un Latvijas skolās. Dzidras Rijnieces vadītā folkloras kopa “Rija” iepriecināja un saliedēja ne tikai skolēnus, bet arī ģimenes. Latvisko tradīciju darbu turpināja arī citi sākumskolas skolotāji: B.Leimane, V.Rubene, V.Griba, S.Briņķe, M.Krauja, K.Aigare. Z.Lapiņa, V.Klauža, V.Sprukule.