Pasākumi skolotājiem

2015./2016.

Kā veidot sadarbību ar skolēnu? Diezgan populārs ir krāsu tests, kuru veica sākumskolas skolotājas. Tas  norāda, ka tie skolēni, kuriem ar skolotāju dominējošā krāsa sakrīt, saprotas labāk. Testa vērtība ir arī tā, ka tas sniedz atbildes, kā skolotājam saprasties ar citām krāsu dominantēm. Jāatzīst, ka šis tests ir populārzinātnisks un atbildes uz visiem komunikācijas un sadarbības jautājumiem nesniedz. Pildot šo testu, skolotājas atzina, ka ir svarīgi izvēlēties optimālo un piemērotāko sadarbības modeli ar skolēnu un kolēģi.

2014./2015.m.g.

Radošā pedagoģiskās padomes sēde.  Mācies darīt kopā… Lai sparastu, ka skolotāju kolektīvam ir jāstrādā kopā organizācijas mērķu īstenošanā, ir jāizjūt, kā tas ir ‘DARBOTIES, STRĀDĀT VISIEM KOPĀ”. Pēc Pedagoģiskās padomes sēdes, kurā visi pierakstīja, sprieda, vērtēja, … darbs visiem kopā vienota mērķa īstenošanā likās tik pašsaprotams. Ja ikdienas darbs skolā kaut nedaudz līdzinātos piparkūku cepšanai!

2013./2014.m.g.

Seminārs skolotājiem

Rīgas 93.vidusskolas skolotāji un Pii “Māra” audzinātājas kopīgi iepazīst darbu ar Aple planšetdatoru. Tika izveidotas mācību video films. Skolotāji iepazinās ar jaunākajām mācību tehnoloģijām.