Pasākumi klasē

2015./2016.m.g.

Februāra pirmajā nedēļā 3.klašu skolotājas Kristīne, Sabdra un Anita organizējs integrētao mācību tēmu vizuālajā mākslā, mājturībā un tehnoloģijās un latviešu valodā – SVEČU DIENAS. Izveidotā izstāde iepriecina kā skolēnus, tā vecākus, skolotājus un skolas darbiniekus.

2.a klases audzinātāja Indra Siksaliete audzinātāja stundā runā par tēmu 1991.gada barikāžu laiks Rīgā. Noskaidroja, kas ir barikādes. Cik svarīgs un nozīmīgs ir šis laiks Latvijas valstij. Cik pašapzinīgi un cēli cilvēki sargāja savu zemi un mieru. Kaut arī barikāžu laiks bija nevardarīga akcija, jo ieroči netika lietoti, tomēr uz cilvēkiem, kuri mierīgi atradās ielās, šāva. Un bija upuri. Skolēni noskaidroja, ka  Bastejkalnā atrodas barikāžu laika piemiņas vietas.

Pasākumus klasēs ievadīja rudens izstāde “Putni rudenī”

1.septembrī viesojos 3.c klasē. Skolēni pārrunāja drošības un evakuācijas jautājumus, pētot evakuācijas shēmu, katrs skolēns izvirzīja mērķus 2015./2016.m.g. kopīgā plānā, kā arī parakstījās par klases kārtības noteikumu ievērošanu.

2014./2015.m.g.

Pasākums Baltijas ceļš 2.b kl.

Dzejas dienas 2.abc klasēs

Mācību ekskursijas un pārgājieni

Labo darbu nedēļa 3.c klasē

Putras dienas 2.kl.

Leļļu teātra izrāde sākumskolā

Sveču diena

1.septembris Rīgas 93.vidusskolā ievada 2014./2015.m.g.

Lielā lasīšana – to īstenoja ne tikai medijos, bet arī Rīgas 93.vidusskolā. 1.c klasīte izlasītās grāmatas krāja kaudzītē, bet 3.c klase īstenoja rallija sacensības – katra izlasītā grāmata ceļš uz finišu.

20140410_102758_450x600 20140410_102815_450x600 20140410_103146_450x600 20140410_103151_450x600 20140410_103158_450x600 20140410_103204_450x600 20140410_103214_450x600 20140410_103220_450x600 20140410_103225_450x600 20140410_103257_450x600 20140410_104519_800x600 20140410_104548_800x600

Rīgas 93.vidusskolas sākumskolas klasēs ir daudz jāstrādā ar kolektīva veidošanu. Skolotāja Inga sadarbojas ar RPIVA psiholoģijas studiju programmas studentēm, kuras īsteno praksi skolā, šī sadarbība pāraug prakses robežas un rod sajūtamus rezultātus klases kolektīva veidošanā. Šogad esam iepazinušies ar Biodeju, kas papildina skolēnu prasmes sajust sev blakus cilvēku.

20140410_104316_450x600 20140410_104326_800x600 20140410_104336_800x600 20140410_104346_800x600 20140422_131527_450x600 20140422_131736_450x600

 

 

Cilvēka prātam ir trīs atslēgas, ar kurām var atslēgt visu. Tās ir cipars, burts, nots. Jeb zināt, domāt, sapņot.

/Viktors Igo /

 Nemanot ir pagājis 2012./2013.mācību gads, esam viens otru iepazinuši un sadzīvojam ļoti labi. Patīk mums reizēm darīt nerātnības un kaitināt skolotāju, taču dziļi sirdī esam aktīvi un radoši bērni.

Klasē esam 24 skolēni- 9 meitenes un 15 zēni. Tā kā esam puišu klase, tad ļoti svarīgas ir sportiskās aktivitātes. Par to liecina peldētapmācības apmeklētība.  To apmeklējām viskuplākajā skaitā starp pārējām 2 klasēm. Liels paldies arī  vecākiem- Nikolas mammai, Markusa B. tētim, Markusa G. tētim, Rūda tētim, Dāvja mammai, Lūcijas mammai, Beatrises mammai, Megijas mammai, Beātes mammai, Gustava mammai, kas katru ceturtdienu dodas mums līdzi uz baseinu.

Esam piedalījušies dažādos skolas pasākumos. Ļoti patika tirdziņi, kur varējām tirgoties ar pašgatavotām lietām, iepirkties un baudīt  patīkamo atmosfēru. Izrādās, ka esam īsti tirgošanās meistari. Par iegūto naudiņu varējām nopirkt kādu sen kārotu lietu.

Rudenī devāmies ekskursijā uz Līgatni. Lai gan laiks bija lietains un vēss, tomēr tas mums netraucēja nodoties Līgatnes dabas taku izzināšanai, jo bijām nodrošinājušies ar attiecīgu apģērbu un apaviem. Bijām arī  Līgatnes papīrfabrikā, redzējām, kā gatavo papīru. Tagad mēs zinām, ka tā ražošana nemaz nav tik vienkārša. Bijām arī Pasaku mājā, apbrīnojami, ka viens cilvēks spēj paveikt tik daudz, vajag tikai uzņēmību un drosmi. Pasaku mājas īpašniece mūs iepazīstināja ar dažādiem pasaku tēliem, ļāva paskatīties uz lietām no cita skatu punkta. Paldies Kārļa mammai un Kristofera tētim par palīdzību ekskursijas laikā.

 Ziemassvētku laikā priecējām vecāku sirdis ar koncertu, kurā rādījām, ko esam apguvuši dažādos pulciņos. Dziedājām, dejojām, dzejoļus skaitījām. Paldies vecākiem un pedagogiem par izturību, galarezultāts ir to vērts.

Apmeklējām arī Skolēnu pili, kur mūs sagaidīja Ziemmasvētku vecītis un rūķi. Noskatījāmies teātra Zīļuks Ziemassvētku izrādi, spēlējām rotaļas un ēdām garšīgas konfektes. Paldies Kārļa mammai par palīdzību.

Ļoti patika projektu nedēļa, kurā mēs iepazināmies ar Latvijas ražojumiem. Katru dienu izbaudījām ar lielu degsmi. Ēdām medu, saldējumu, konfektes, kūkas, konstruējām un būvējām, apmeklējām teāta izrādi. Paldies direktora vietniecei Daigai Stipinai par organizatorisko pusi.

 Piedalījāmies arī skolas organizētajā mācību olimpiādē. Teicamnieku mūsu klasē netrūkst, jo kompleksajā olimpiādē kopā ar Rīgas 6.vidusskolu mūsu klases skolēni Lūcija Anete Lipska, Beatrise Lamstere ieguva godalgotas vietas un Ričards Grīnbergs, Markuss Priede, Elizabete Daudiša guva piedalīšanās pieredzi.

Lai gan mums ļoti patīk pasākumi un ekskursijas, tomēr galvenais uzdevums ir mācīties. Mācības mums visiem padodas viegli un galvas ir gudras, tikai slinkums reizēm negrib atkāpties, kā arī pavasaris galvā. Vislabāk mums padodas matemātika, īpaši tad, kad jāapmeklē skolas kafejnīca, jo naudu mēs skaitīt protam. Arī pulksteni esam apguvuši, atgādinām skolotājai, ka tūlīt beigsies stunda un jāuzraksta mājas darbs uz tāfeles. Ļoti patīk lasīt grāmatas. Klases lielākie lasītāji ir Beatrise (10 grāmatas), Laura (10 grāmatas), Lūcija (10 grāmatas), Ričards (7 grāmatas).Arī pārējie skolēni ir izlasījuši vismaz 6 grāmatas mācību gada laikā. Vispopulārākā ir autora Džefa Kinnija grāmata „Grega dienasgrāmata”. Esam arī citos mācību priekšmetos paveikuši lielus darbus- gatavojām salātus un sviestmaizes, pētījām vielu īpašības, audzējām salātus, tamborējām un šuvām. Teicamas sekmes šajā mācību gadā ir Beatrisei Lamsterei, Lūcijai Anetei Lipinikai un Markusam Priedem, labas un teicamas sekmes ir Marekam Baranovskim, Elizabetei Daudišai, Markusam Grigalim, Denisam Mihailovam, Ričardam Grīnbergam, Beatei Olgai Stafeckai un Kristam Rūdim Zalpēteram.

Nedaudz sakopām skolas apkārtni.

Pavasara ekskursijā dosimies uz Talsu novadu, kurā apmeklēsim Laumu dabas parku.

 2.b klases audzinātāja Baiba Sebre

 

1.b klases pasākumi

Džimbas ceļojums

Praktiskās nodarbībās apguva pirmās zināšanas par personīgo drošību. Bēriem patika šis pasākums.

03_800x600

Ekskursija uz Lēdurgas dendroparku.

192_800x600 193_800x600 195_800x600 199_800x600

Ekskursijas vadītāja interesanti stāstīja par augu daudzveidību. Varēja taustīt un garšot eksotiskas ogas. Noslēgumā skolēni vizinājās ar pajūgu un izmēģināja ķekatas un pūšamos ragus