Sasniegumi ikdienas darbā

2014./2015.m.g.

Šajā mācību gadā sasniegumi ikdienas darbā tika apzināti un izvērtēti matemātikā un latviešu valodā. Arī 3.kl. neatkarīgi no valsts pārbaudes darba rakstīja skolas veidoto pārbaudes darbus atbilstoši standarta prasībām.

Pēc darbu analīzes skolotaji izvirzīja turpmākos uzdevumus, lai paaugstinātu mācību sasniegumu līmeni.

Latviešu valodā 1.kl. – jāturpina darbs pie loģisku stāstījuma teikumu veidošanas, pareizrakstības ievērošanas un informācijas meklēšanas tekstā. 2.kl. – klausīšanās prasmju pilnveides, vārdu krājuma veidošanas un papildināšanas, valodas jēdzienu izpratnes. 3.kl.  – lielāka uzmanība jāpievērš gramatikai, proti, vārda sastāva noteikšanai, vārdu krājuma papildināšanai radošajos darbos un stāstīšanas prasmju uzlabošanai. 4.kl. – parādās neuzmanīgas un neprecīzas  lasīšanas kļūdas, grūtības noteikt teikuma gramatisko centru.

Matemātikā 1.kl. – teksta uzdevumu neizpratne, arī jēgpilnas lasīšanas problēma, nesaprot matemātiskos jēdzienus. 2.kl.  – pavirša uzdevumu noteikumu lasīšana, kļūdas skaitļu virknes veidošānā.3.kl. – vairāk skaidrot un nostiprināt darbību secību saistītajā pierakstā, veicināt precīzu uzdevumu noteikumu izpratni, pamatot skaitļošanas uzdevumu nozīmi matemātikā, attīstīt nestandarta uzdevumu izpildi. 4.kl. – neuzņemas nestandarta uzdevumu izpildi, atkārtot darbību secību saistītajā pierakstā.

2013./2014.m.g. Rīgas 93.vidusskolas sākumskolā 1.,2.,4. klašu skolēni rakstīja noslēguma darbus, kuros izvērtējām viņu sasniegumus ikdienas darbā – gada noslēguma diagnosticējošie – kombinētie darbi (latviešu valodā, lasīšanā, matemātikā, dabaszinībās) 3.klašu skolēni šajos darbos nepiedalījās, jo viņu sasniegumi mācību darbā tiek analizēti valsts līmenī, tos skatīt sadaļā sasniegumi VISC pārbaudes darbos.

 2

1

 

2013./2014.m.g. noslēdzies ar labiem sasniegumiem mācību darbā. Ar zelta un sudraba diplomiem par macību darbu apbalvoti vairāki sākumskolas skolēni. Vēla veiksmi mācībās un saulainu vasaru visiem.

Rīgas 93. vidusskolas sākumskolas 1.-4.klases 2013./2014.m.g. beidza 237 skolēni. Lai veicinātu skolēnu motivāciju mācīties, Rīgas 93.vidusskolas pedagoģiskās padomes sēde apbalvo skolēnus ar zelta un sudraba diplomiem. Zelta diplomi par teicamiem un izciliem sasniegumiem mācībās un sudraba diplomi par teicamiem un labiem sasniegumiem mācībās.

Klase Zelta diploms par izcilām un teicamām sekmēm mācībās Sudraba diploms par teicamām un labām sekmēm mācībās
1.a Renārs Neimanis Kerija Kalvāne, Justīne Kārkliņa, Diuāna Matele, Braiens Ontensons, Dārta Rūtena, Elza Tumševica, Markuss Veikšāns, Gusts Viļkins
1.b Selvis Dronga, Roberts Jurāns, Katrīna Ķuze, Agnese Priede, Alise Priede, Ralfs Alens Rozentāls.
1.c Luīze Lote Lūse Helmuts Špade, Elizabete Treikale, Edvards Vilnītis
2.a Reinis Breide, Kate Laicāne, Kristers Pļaviņš, Alise Zakse, Laura Ziemele, Amēlija Zīvere. Kristians Golubevs, Linards Matusēvičs, Elīza Podmošina, Edgars Rancevs, Patrīcija Romancēviča.
2.b Emīlija Dzeniša, Megija Koreņuka, Līva Rūtena Monta Rudzīte
2.c Ketrīna Driķe, Elēna Šveca, Aleksis Teļnovs Liene Dolmātova, Nikola Freimane, Ričards Milašs, Elza Paula Priedīte, Šeila Šņore.
3.a Anna Estere Aploka, Uvis Olafs Briedis, Margarita Gudže, Elīna Skreivere. Matīss Kārkliņš, Renāte Mālmane, Beatrise Solima.
3.b Beatrise Lamstere, Lūcija Marta Lipinika Elizabete Daudiša, Laura marta Liukiša, Deniss Mihailovs, Markuss Priede, Bēāte Olga Stafecka
3.c Haralds Kalniņš, Rinalda Lazdoviča, Jūlija Štrause. Lillija Gaile, Sabīne Marta Hāgena, Nikola Kleinberga, Markuss Streikišs, Luīze Elza Šarfa.
4.a Mārtiņš Ralfs Baumanis, Elīza Beikmane, Everts Pauls Grotuss, Džavids Gubatovs, Amanda Karmena Kuliandro, Markuss Rodrigo Rozentāls, Denija Sidorčuka, Patrīcija Vīns, Viktorija Vjakse.
4.b Elizabete Ķēniņa, Marta Anna Liepiņa, Renāte Andija Svenne Ralfs Aizsils, Paula Helēna Čakārne, Kristofers Dreija, Andželika Jaroša, Mārcis Ķirpītis, Viktorija Mālniece, Robina Zvirgzdiņa

Sasniegumi ikdienas darbā 2012./2013.m.g.

Skolas pārbaudes darbos

LATVIEŠU VALODĀ

1kllatv1213

MATEMĀTIKĀ

1klmat1213

 

SASNIEGUMI IKDIENAS DARBĀ- visos mācību priekšmetos 1.-6.kl.

1213 ikd sasn2 1213 ikdienas sasn