Par skolu

20150423_131216_800x600

Skolas adrese: Sesku iela 72 Rīga, LV-1082

Skolas direktore Gunita Kļaviņa
Apmeklētāju pieņemšanas  laiks (saskaņojot tikšanos pa tālruni 67575557) :

  • Pirmdiena -11.00 – 11.45
  • Piektdiena -8.00 – 9.00

Dokumentu pieņemšana 1.kl. 2017./2018.m.g.
Katru dienu no 8.30 – 15.00 skolas kancelejā
Vecākiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Jāraksta iesniegums par uzņemšanu 1.kl. skolēnu pretendentu rindā
Jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība un jāiesniedz kopija
Tālrunis kancelejā 67575557

Direktora vietniece izglītības jomā D.Stipina
Lai tiktos ar direktora vietnieci, vēlams laiku saskaņot pa tālruni 67575557 vai 67599990